Fysieke interventie na een alarmsignaal

Uw alarm luidt … Wat nu?

Interventie:

  • Inbraakcontrole
  • Controle van de omgeving
  • Controle van het alarmsysteem
  • Terreinbeveiliging
  • Interventierapport

Russo Security is de onmisbare aanvulling op uw alarmsysteem. Wij kunnen immers de fysieke interventie na een alarmsignaal verzekeren. Daarbij maakt het niet uit wie de installateur is: uw eigen installateur of een van de installateurs die al op ons vertrouwen en met wie wij nauw samenwerken.

Het maakt niet uit wie de operator van uw systeem is. Onze oproepcentrale werd erkend door het ministerie van Binnenlandse Zaken en door de verschillende spelers in de sector.

Neem geen enkel risico. Russo Security staat klaar om uit te rukken!

Wettelijke verplichting om een contactpersoon aan te duiden in het geval van een alarmsignaal www.politie.be.