Mobiele diensten

De mobiele diensten van Russo Security rukken uit voor elk type van alarm.

In naleving van de wet mobiliseert de politie zich enkel wanneer het alarmsignaal werd bevestigd door zijn eigenaar of door een derde partij (met name een bewakingsfirma). Ofwel begeeft de gebruiker of de derde partij zich ter plaatse om te kijken wat er precies aan de hand is (d.w.z. nagaan of het om een toevallig of crimineel alarmsignaal gaat) zodat de politie eventueel kan tussenkomen, ofwel gebeurt de controle elektronisch.

Indien een inbraak of binnendringing wordt vastgesteld, kan enkel de politie ter plaatse worden geroepen. Het is vooral om te voorkomen dat zijn klanten oog in oog komen te staan met een aanvaller dat Russo Security de klemtoon legt op zijn mobiele bewakingsdiensten voor zowel particulieren als zelfstandigen en kmo’s.

Deze diensten zijn ook geruststellend omdat de eigenaar van een alarmsysteem er zo zeker van is dat iemand zich over het probleem ontfermt.

Reactieve diensten

Deze diensten garanderen een interventie wanneer de eigenaar van het alarmsysteem of een derde partij niet ter plaatse kan of wil komen. Een centrale voor afstandstoezicht krijgt een alarmsignaal afkomstig van een gebouw en probeert contact op te nemen met zijn eigenaar. Indien deze eigenaar of een van zijn contactpersonen niet kan bevestigen of het om een toevallig alarmsignaal gaat, dan stuurt Russo Security snel een agent ter plaatse en treft het de nodige maatregelen, afhankelijk van de afspraken die met de klant werden gemaakt.

Er zijn twee soorten diensten mogelijk: ofwel beschikt de agent over een sleutel of toegang tot het gebouw (interventie na een alarmsignaal), ofwel voert hij enkel een controle van de omgeving van het gebouw uit (bijstand na een alarmsignaal). Indien de agent een inbraak vaststelt, dan brengt hij in ieder geval de politie op de hoogte en wacht hij tot die ter plaatse is. Bovendien is een abonnement op deze bijstand- of interventiediensten na een alarmsignaal niet duur. Het is zelfs goedkoper dan een ADSL-verbinding of satelliettelevisie!

De voorbeelden van toepassingen van deze reactieve diensten zijn talrijk. Als de eigenaar van een kmo of een particulier onbeschikbaar is, dan is het vaak een werknemer of een kennis die zich ter plaatse moet begeven om te controleren of alles “normaal” is. Niet alleen moet die persoon soms midden in de nacht opstaan, maar is hij absoluut niet voorbereid op dit soort interventies.

Preventieve diensten

Dit zijn rondes die worden uitgevoerd door een opgeleide patrouilleagent met een voertuig. De agent bezoekt een reeks klanten op willekeurige momenten, maar altijd aan een overeengekomen frequentie. Hierbij kan zowel de binnenkant van het gebouw als de omgeving worden geïnspecteerd. In kmo’s worden deze preventieve rondes trouwens vaak gekoppeld aan facility management-diensten. De agent voorkomt zo niet alleen inbraken, maar ook brand en technische risico’s (defecten, overstromingen enz.). In combinatie met reactieve mobiele diensten bieden de preventieve diensten een niet onbelangrijke afschrikking en verzekeren ze een optimale veiligheidsprestatie.

We nemen in geen geval de rol van de politie over. We vormen eerder een aanvulling op de politiediensten. Alles gebeurt in een welbepaald wettelijk kader. De contracten voor mobiele diensten worden afgesloten in een strikt private context en beogen de veiligheid van goederen en/of personen.

Volgens het K.B. van 7 april 2003 moeten alle bewakingsfirma’s de volgende, bij wet verplichte methodes naleven.

  • Tracering van voertuigen
    Russo Security weet steeds waar elke agent zich precies bevindt. Enkel zo is een doeltreffende en snelle interventie mogelijk.
  • Radiocommunicatie & gegevens
    Iedere agent moet op eender welk moment met zijn centrale kunnen communiceren.
  • Veiligheidsuitrusting van de voertuigen
    De voertuigen die de naam van de bewakingsfirma dragen, moeten zijn uitgerust met een zoeklamp.